CAT  |  ESP  |  ENG
L'ENERGIA
DEL SOL
Les principals aplicacions en les quals ENGIAUX desenvolupa la
seva activitat en l'àmbit de l'energia solar tèrmica són:
- Instal·lacions tèrmiques per a producció d'ACS
- Instal·lacions tèrmiques per a climatització de piscines
- Instal·lacions tèrmiques com a suport al sistema de calefacció
- Instal·lacions tèrmiques per a indústries i granges
ENGIAUX | C.Sant Just,9 - 3r 7a | VIC | Tel. 93 883 66 78 | engiaux@engiaux.com