CAT  |  ESP  |  ENG
L'ENERGIA DE
LA TERRA
Com funciona la bomba de calor geotèrmica?
1. La barreja d'aigua i anticongelant de l'interior dels col·lectors de PE (1) enterrats absorbeix la calor emmagatze- mada al subsòl.
2. A l'evaporador (2) l'energia provinent del subsòl és transferida al refrigerant, per augmentar-ne la temperatura i provocar l'evaporació.
3. El compressor (3) comprimeix el refrigerant per augmentar-ne la pressió i temperatura. Al conden- sador (4) el refrigerant cedeix la seva energia al sistema de calefacció /ACS
4. Posteriorment s'introdueix el refrigerant a la vàlvula d'expansió (5) on perd pressió i baixa de temperatura per iniciar-se de nou el procés a l'evaporador (2)
1 | 2 | 3
ENGIAUX | C.Sant Just,9 - 3r 7a | VIC | Tel. 93 883 66 78 | engiaux@engiaux.com