Autisme La Garriga
Geotèrmia
Solar fotovoltaica

Engiaux
Renovables

Fotovoltaica
Biomassa
Aerotèrmia
Geotèrmia
Hidroelèctrica
Mobilitat elèctrica

Contacte

engiaux fons blanc

Les instal·lacions

35.000 m²
2 edificis residencials: Llar Cottet i Cau Blanc
1 edifici de diagnòstic i assessorament CERAC
1 edifici de tallers TERLAB i zona agrícola
Piscina climatitzada

Autisme la Garriga és un projecte creat per a que la persona greument afectada pel Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) pugui desenvolupar la seva pròpia vida com qualsevol de nosaltres.

Els serveis d’Autisme La Garriga funcionen els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia, per tal de donar una resposta integral a les necessitats individuals que tenen cadascuna de les persones ateses i les seves famílies.

Dades del projecte

Consum Gasoil per a necessitats tèrmiques

Any 2011: 56.093 litres / Any 2016: 19.000 litres
Δ Consum Gasoil = -37.093 litres (Estalvi anual estimat 29.676 €)

Consum de Gas per a necessitats tèrmiques

Any 2014 : 22.083 m3 / Any 2016 : 8.247m³
Δ Consum Gas = -13.836 m3 (Estalvi anual estimat 5.374 €)

Consum d’Electricitat (kWh)

Increment anual de 16.770 kWh (2012,4 €)

TERLAB / Any 2012: 19.214 / Any 2016: 23.949
Cau Blanc / Any 2012: 46.534 / Any 2016: 55.926
Llar Cottet / Any 2012: 69.798 / Any 2016: 74.816
CERAC / Any 2012: 13.750 / Any 2016: 23.254
Piscina / Any 2012: 34.480 / Any 2016: 22.601

TOTAL / Any 2012: 183.776 / Any 2016: 200.546

Geotèrmia

Edifici Llar Cottet (execució 2013)
Edifici Cau Blanc + Edifici TERLAB + Edifici CERAC
(execució 2015)

Total: 200 kW tèrmics instal·lats
2.300 m de perforació vertical

Fotovoltaica

60 kW (execució 2014)
1. 10 kW CERAC + 10 kW Piscina
2. 10 kW Cau Blanc
3. 10 kW TERLAB + 20 kW Llar Cottet

Producció 2016: 97.226kWh