Fotovoltaica
El sol font d’energia inesgotable

El Sol és la font d’energia més eficient i constant de la qual disposem. La possibilitat de la captació de la seva energia, ja des dels seus inicis, ha suposat un canvi de paradigma dins del món de les energies renovables.

Amb el pas dels anys, els sistemes que fotovoltaics han augmentat la seva potència d’absorció per m2. Actualment, els sistemes de captació de l’energia fotovoltaica formen part de la nostra vida d’una manera completament natural.

Com funciona l’energia Solar Fotovoltaica?

Captació de l’energia

Els mòduls fotovoltaics són els responsables de convertir la radiació solar en corrent continua per mitjà de l’efecte fotoelèctric.

Emmagatzematge / Inversor

Opcionalment en les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa es pot emmagatzemar l’energia en bateries i l’inversor converteix la CC en CA.

Consum

En les instal·lacions d’autoconsum l’energia generada per la instal·lació solar primer es destinarà a cobrir les necessitats d’energia de l’edifici.

Retorn d’energia

L’energia excedentària es pot abocar a la xarxa de distribució.

ENGIAUX dissenya, executa i realitza el manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques des de l’any 2005 amb una àmplia experiència demostrable amb més de 12MW de potència instal·lats al llarg d’aquests anys.

Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica

La legislació actual (RD 1699/2011) permet a qualsevol particular o empresa realitzar una instal·lació Solar Fotovoltaica per tal de produir energia elèctrica destinada a l’autoconsum. La desaparició de les primes per a la producció d’energia elèctrica ha suposat un canvi de paradigma en les instal·lacions fotovoltaiques: la reducció del cost de les instal·lacions unit a un increment del preu de l’energia elèctrica fan que aquest tipus d’instal·lacions siguin interessants com a mesura d’estalvi energètic.

Instal·lacions aïllades

En aquelles aplicacions i/o instal·lacions que, per la seva situació geogràfica no disposen de xarxa elèctrica, les instal·lacions fotovoltaiques aïllades mitjançant l’acumulació d’energia en bateries, poden ser una solució adequada per cobrir les necessitats d’energia bàsiques.

Informació útil

Appa
Asif
AEF
Censolar
Photovoltaic Geographical Information System