Hidroelèctrica
Els rius i la força de l’aigua

Des d’Engiaux oferim des d’assessorament, en la fase inicial d’avaluació i estudi de viabilitat del projecte hidroelèctric, fins a la fase d’execució amb l’enginyeria de disseny i gestió del projecte.

Com funciona l’energia Hidroelèctrica?

Captació de l’energia

Els mòduls fotovoltaics són els responsables de convertir la radiació solar en corrent continua per mitjà de l’efecte fotoelèctric.

Emmagatzematge / Inversor

Opcionalment en les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa es pot emmagatzemar l’energia en bateries i l’inversor converteix la CC en CA.

Consum

En les instal·lacions d’autoconsum l’energia generada per la instal·lació solar primer es destinarà a cobrir les necessitats d’energia de l’edifici.

Retorn d’energia

L’energia excedentària es pot abocar a la xarxa de distribució.

Serveis en la gestió de l’energia hidroelèctrica

Assessoria & Consultoria

Estudis de viabilitat econòmica.
Estudis d’impacte ambiental.
Estudis econòmics i financers del projecte. Informes tècnics d’explotació.
Gestió i assessorament en la interconnexió amb les companyies elèctriques.
Gestió de permisos oficials: concessions…
Auditories tècniques de centrals existents o en projecte.

Gestió del projecte

Anàlisi de proveïdors i procés d’adjudicació. Seguiment, anàlisi i comparació d’ofertes. Inspecció i control de qualitat de materials i equips. Direcció d’obra.

Disposem de tècnics altament qualificats i amb coneixements de les tecnologies més avançades en el sector hidràulic.